Lịch bay Vietjet Air

1472
Lịch bay Vietjet Air
Rate this post

Lịch bay 2016

Hành trình  Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh  Ngày khai thác 
QUỐC TẾ 
Hà Nội (HAN)-BangKok (BKK) VJ901 13:15 15:05 Hằng ngày
BangKok (BKK)-Hà Nội (HAN) VJ902 16:10 18:00 Hằng ngày
Hà Nội (HAN)-Seoul (ICN) VJ960 1:45 5:55 Hằng ngày
Seoul (ICN)-Hà Nội (HAN) VJ961 6:55 12:00 Hằng ngày
Hồ Chí Minh (SGN)-BangKok (BKK) VJ801 11:30 13:00 Hằng ngày
VJ803 17:15 18:45 Hằng ngày
BangKok (BKK)-Hồ Chí Minh (SGN) VJ802 14:00 15:30 Hằng ngày
VJ804 19:45 21:15 Hằng ngày
Hồ Chí Minh (SGN)-Singapore (SIN) VJ811 9:00 11:00 Hằng ngày
VJ813 13:55 15:55 Hằng ngày
Singapore (SIN)-Hồ Chí Minh (SGN) VJ812 12:00 14:05 Hằng ngày
VJ814 16:55 19:00 Hằng ngày

Lịch bay 2015

 

HÀNH TRÌNH SỐ HIỆU CHUYẾN BAY GIỜ  KHỞI HÀNH GIỜ ĐÁP NGÀY KHAI THÁC
HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE) VJ840 14:30 17:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN) VJ811 8:55 12:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BKK VJ801 11:30 13:00 Hằng ngày
VJ803 16:30 18:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-BKK VJ901 13:10 15:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SEOUL VJ960 1:45 7:55 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SIEM REAP (REP) VJ931 17:15 19:05 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-CẦN THƠ (VCA) VJ702 12:30 14:00 Thứ 3, 5, 7
ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII) VJ713 10:15 11:50 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ495 11:25 13:05 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-CAM RANH (CXR) VJ471 10:00 11:50 Hằng ngày
VJ473 15:00 16:50 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ503 7:55 9:10 Hằng ngày
VJ507 10:25 11:40 Hằng ngày
VJ515 15:15 16:30 Hằng ngày
VJ517 18:55 20:10 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ481 7:30 9:20 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 11:50 14:00 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-CẦN THƠ (VCA) VJ461 11:00 13:10 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ352 15:20 16:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CAM RANH (CXR) VJ340 12:05 13:05 Hằng ngày
VJ342 19:20 20:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ102 6:20 7:35 Hằng ngày
VJ104 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ108 10:40 11:55 Hằng ngày
VJ112 14:35 15:50 Thứ 5 ,7
VJ114 15:30 16:45 Hằng ngày
VJ120 19:05 20:20 Hằng ngày
VJ122 20:35 21:50 Hằng ngày
VJ124 20:50 22:05 Hằng ngày
VJ126 21:10 22:25 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:25 12:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ150 5:55 8:00 Hằng ngày
VJ152 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ156 7:45 9:50 Hằng ngày
VJ160 8:45 10:50 Hằng ngày
VJ164 10:25 12:30 Hằng ngày
VJ166 11:00 13:05 Hằng ngày
VJ168 11:55 14:00 Hằng ngày
VJ172 13:10 15:15 Hằng ngày
VJ174 14:10 16:15 Hằng ngày
VJ176 14:20 16:25 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ178 14:50 16:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ180 15:20 17:25 Hằng ngày
VJ184 17:50 19:55 Hằng ngày
VJ186 18:20 20:25 Hằng ngày
VJ188 18:30 20:35 Thứ 5 ,7
VJ190 19:10 21:15 Thứ 3, 5, 7
VJ192 19:50 21:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ194 20:15 22:20 Hằng ngày
VJ196 21:15 23:20 Hằng ngày
VJ198 21:55 0:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 6:50 8:50 Hằng ngày
VJ282 10:05 12:05 Hằng ngày
VJ284 14:50 16:50 Hằng ngày
VJ286 19:15 21:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI) VJ302 6:45 8:05 Hằng ngày
VJ304 9:15 10:35 Hằng ngày
VJ306 18:35 19:55 Hằng ngày
VJ308 20:15 21:35 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ320 7:05 8:05 Hằng ngày
VJ322 11:15 12:15 Hằng ngày
VJ324 17:20 18:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD) VJ360 9:00 10:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH) VJ310 14:45 15:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII) VJ270 5:45 7:30 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
VJ270 10:05 11:50 Thứ 2 ,4, 6
VJ274 14:15 16:00 Hằng ngày
VJ276 16:25 18:10 Hằng ngày
TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ841 18:30 21:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật
SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ812 13:00 14:05 Hằng ngày
BKK-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ802 9:15 10:45 Hằng ngày
VJ804 14:00 15:30 Hằng ngày
BKK-HÀ NỘI (HAN) VJ902 16:10 18:05 Hằng ngày
SEOUL-HÀ NỘI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng ngày
SIEM REAP (REP)-HÀ NỘI (HAN) VJ932 20:15 22:05 Hằng ngày
CẦN THƠ (VCA)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ701 14:35 16:05 Thứ 3, 5, 7
VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ712 8:05 9:40 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN) VJ496 16:55 18:35 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HÀ NỘI (HAN) VJ472 12:25 14:15 Hằng ngày
VJ474 17:25 19:15 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN) VJ502 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ504 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ506 9:45 11:00 Hằng ngày
VJ516 17:05 18:20 Hằng ngày
VJ518 20:45 22:00 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HÀ NỘI (HAN) VJ482 12:50 14:40 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN) VJ452 14:35 16:45 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
CẦN THƠ (VCA)-HÀ NỘI (HAN) VJ462 13:50 16:00 Hằng ngày
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ353 13:40 14:40 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 13:40 14:40 Hằng ngày
VJ343 20:55 21:55 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ103 6:35 7:50 Hằng ngày
VJ105 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ107 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ113 12:15 13:30 Hằng ngày
VJ115 12:30 13:45 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ119 16:25 17:40 Thứ 5, 7
VJ121 16:55 18:10 Thứ 3, 5, 7
VJ123 17:20 18:35 Hằng ngày
VJ127 21:00 22:15 Hằng ngày
VJ129 22:25 23:40 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:55 10:45 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 6:00 8:05 Hằng ngày
VJ153 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ157 8:35 10:40 Hằng ngày
VJ159 9:10 11:15 Hằng ngày
VJ165 11:50 13:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ169 13:40 15:45 Hằng ngày
VJ171 14:35 16:40 Hằng ngày
VJ173 15:05 17:10 Hằng ngày
VJ175 15:50 17:55 Hằng ngày
VJ177 16:35 18:40 Hằng ngày
VJ179 17:05 19:10 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ181 17:30 19:35 Hằng ngày
VJ183 18:00 20:05 Hằng ngày
VJ185 18:30 20:35 Hằng ngày
VJ187 19:10 21:15 Hằng ngày
VJ191 20:30 22:35 Hằng ngày
VJ193 21:00 23:05 Hằng ngày
VJ195 21:10 23:15 Thứ 5, 7
VJ197 21:50 23:55 Thứ 3, 5, 7
VJ199 22:50 0:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 9:25 11:25 Hằng ngày
VJ283 12:40 14:40 Hằng ngày
VJ285 17:25 19:25 Hằng ngày
VJ287 21:50 23:50 Hằng ngày
HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ303 8:40 10:00 Hằng ngày
VJ305 11:10 12:30 Hằng ngày
VJ307 20:30 21:50 Hằng ngày
VJ309 22:10 23:30 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ321 8:45 9:45 Hằng ngày
VJ323 12:55 13:55 Hằng ngày
VJ325 18:55 19:55 Hằng ngày
THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 11:45 13:40 Hằng ngày
QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ311 16:30 17:40 Hằng ngày
VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:25 14:10 Hằng ngày
VJ273 16:40 18:25 Hằng ngày
VJ275 18:45 20:30 Hằng ngày

Lịch bay Từ 26/10/2014 đến 31/12/2014